Quản lý giao diện – Sử dụng Widget Đếm ngược thời gian

  • Thursday 20/10/2022

Với công cụ Widget Đếm ngược thời gian giúp Quý Khách tạo các chương trình, chiến dịch quảng cáo hoặc khuyến mãi theo thời gian. Với mong muốn dem lại cảm giác thời gian trôi nhanh và khuyến khích khách hàng nhanh chóng quyết định tham gia các chuong trình đang thực hiện.

I. Giới thiệu về Widget Đếm ngược thời gian

Hiện nay, các website bán hàng thường áp dụng bộ đếm ngược thời gian trên các chiến dịch quảng cáo với mong muốn khuyến khích khách hàng sử dụng.

Web30s với bộ công cụ Widget Đếm ngược thời gian sẽ hỗ trợ Quý khách tạo nên nhanh chóng các bộ đếm ngược trên giao diện cũng như các banner trong quá trình chạy các chiến dich, chương trình khuyến mãi cho thương hiệu.

II. Hướng dẫn sử dụng Widget Đếm ngược thời gian

A. Thêm widget vào giao diện sử dụng

Tại nơi Quý Khách muốn thêm Widget Đếm ngược thời gian thì Quý Khách vào Thêm Widget để vào bảng Quản lý Widget

Ở tab “Nâng cao” chọn Widget Đếm ngược thời gian để bắt đầu sử dụng.

Sau khi hoàn tất, Quý Khách đã có bộ đếm hiển thị trên giao diện website.

B. Cấu hình Widget Đếm ngược thời gian

Giao diện Widget Đếm ngược thời gian với bao gồm các icon tác vụ:

+ Lên trên: hỗ trợ đưa widget lên trên widget phía trên.

+ Xuống dưới: hỗ trợ đưa widget xuống đưới widget nằm dưới.

+ Copy: tạo bản sao widget như widget hiện tại.

+ Xóa dịnh dạng: xóa các cài đặt đưa widget về dạng mặc định.

+ Giao diện: tùy chỉnh các nội dung màu sắc, kích thước của widget.

+ Xóa: xóa widget hiện tại đang sử dụng.

+ Mở khóa: mở – khóa chỉnh sửa widget.

+ Cấu hình: chỉnh sửa vị trí và kích thước widget.

+ Tác vụ khác: bao gồm các chức năng ẳn widget, copy và di chuyển widget.

C. Các mục tùy chỉnh Giao diện của Widget Đếm ngược thời gian

1. Giao diện widget

Tương tự như các widget, giao diện widget giúp Quý Khách cấu hình cho khung viền bao quanh widget

Quý Khách có thể tham khảo các chức năng tại đây: Hướng dẫn các chức năng giao diện widget

Tham khảo các bài viết hướng dẫn khác:

2. Giao diện cột widget

Giao diện cọt widget cho phép Quý khách tùy chỉnh các cột chứa nội dung.

3. Giao diện biểu tượng

Giúp chỉnh sửa đoạn kẻ ngang nối giữa các cột widget

4. Giao diện văn bản

Khi Quý Khách sử dụng thêm các nội dung, ký tự trong mục “Cấu hình” thì Qúy Khách có thể cài đặt các tùy chỉnh ở dây.

5. Giao diện số

Tùy chỉnh các màu chữ, kích thước số chạy trên widget.

Ngoải ra, Tab “Rê chuột” giúp thay đổi màu sắc và kiểu hiển thị chữ số khi có hover chuột lên nội dung.

D. Các mục trong Cấu hình của Widget Đém ngược thòi gian

1. Cấu hình chung

Quý khách tham khảo thiết lập cấu hình chung của 1 widget tại đây.

2. Cấu hình widget

Quý Khách tùy chỉnh thời gian đếm ngược trên widget và chữ kỹ hiệu muốn hiển thị

Khi muốn ẩn Widget Đếm ngược thời gian khi chạy hết, Quý khách có thể check mở button “Ẩn widget khi hết thời gian

Quý Khách có thể xem các bài viết hướng dẫn web30s khác tại:

Tổng hợp các bài viết hướng dẫn sử dụng Web30s – V4

Quý khách có thể tham khảo thêm nhiều chương trình khuyến mãi của P.A Việt Nam tại đây.

P.A Việt NamWeb30s

Rate this post