Quản lý giao diện – Làm việc với Widget Nhóm

  • Tuesday 31/03/2020

I. Giao diện Widget Nhóm

1. Tác dụng

– Khi thiết kế website Quý Khách sẽ muốn gom nhóm lại các đối tượng hoặc các widget liên quan mà Quý Khách muốn chúng luôn nằm cố định chung với nhau. Khi đó, Quý Khách có thể thêm các đối tượng và widget vào widget nhóm để thuận tiện cho việc chỉnh sửa hoặc di chuyển các nhóm đối tượng và widget trong lúc thiêt kế giao diện website.

2. Thêm Widget

– Quý Khách thêm Widget Nhóm vào đoạn để bắt đầu sử dụng

– Quý Khách chọn Widget Nhóm trong danh sách các Widget

– Sau khi chọn xong Quý Khách sẽ xuất hiện như hình

– Trong Widget Nhóm, Quý Khách có thể thêm các đối tượng tùy ý

II. Cấu hình chung – Tùy chỉnh hiển thị Widget Nhóm

Widget Nhóm cũng có cấu hình chung cùng với các tùy chỉnh widget tương tự với các dạng widget khác. Quý Khách có thể tham khảo các tùy chỉnh này tại :

Quản lý Giao diện – Làm việc với Thiết lập giao diện Widget

III. Cấu hình Widget Nhóm

1. Mục Thiết Kế

 i. Nền

Quý Khách cài đặt màu nền cho Widget Youtube trên website với:

+ Màu nền:

– Mặc định: sẽ hiện thị màu trắng.

– Màu cơ bản: Quý khách sẽ có bản màu chuẩn phổ thông để chọn lựa hoặc tự điều chỉnh tham số màu chuẩn RGB hoặc HEXA. Ngoài ra, còn có các thiết lập overlay để phủ lớp màu khác lên màu chính (dạng transparent – trong suốt).

– Hình ảnh: Quý khách sử dụng hình ảnh làm nền cho Widget Nhóm. Ngoài ra, còn có các thiết lập nâng cao cho hình nền hiển thị; Nền cho ảnh; Các kiểu thể hiện ảnh như vừa khung, nằm trong khung, v.v…

– Màu Gradient: là dạng màu chuyển sắc, Quý khách có thể thiết lập nhiều lớp chuyển màu tùy nhu cầu.

+ Màu nền:

– Khi Quý Khách lựa chọn thiết lập “Màu cơ bản” trong phần màu nền, Quý Khách thêm vào mã màu muốn có cho giao diện Widget Nhóm.

+ Overlay: Quý Khách có thể tùy chỉnh màu mờ cho Widget Nhóm, đè lên màu đang có. Tính năng này giúp Quý Khách xem trước các màu chỉnh sửa cũng như khôi phục lại màu khi muốn phục hồi tránh quên mã màu trước đó.

 ii. Đổ bóng

– Thiết lập đổ bóng cho khung Widget Nhóm.

+ Màu sắc: Thiết lập màu sắc của bóng widget.

+ Kiểu đổ bóng: hiện tại có thể chọn 2 dạng là:

 Đổ bóng trong: đổ bóng ở bên trong widget nhóm.

 Đổ bóng ngoài: đổ bóng ở bên ngoài widget nhóm.

+ Độ phủ ngang: tăng giảm độ rộng ngang qua của bóng đổ về phía trái.

+ Độ phủ dọc: tăng- giảm độ rộng dọc của bóng đổ về phía dưới.

+ Độ mờ: tăng – giảm độ mờ cho bóng đổ.

+ Độ phủ rộng: tăng- giảm độ phủ ngang- dọc cho bóng đổ.

 iii. Đường viền

– Chỉnh đường viền cho khung bao ngoài của Widget Nhóm.

+ Đường viền: lựa chọn “Không” hoặc “Sử dụng” để xuất hiện dường viền cho Widget Nhóm.

+ Kiểu: Kiểu dáng của đường viền ngoài như: nét đậm, nét đứt,…

+ Màu: Màu sắc của đường  viền ngoài.

+ Độ rộng :

Tất cả: kích thước cả đường viền khung widget.

Bên phải: kích thước đường viền khung bên phải.

Bên trái: kích thước đường viền khung bên trái.

Bên trên: kích thước đường viền khung bên trên.

Bên dưới: kích thước đường viền khung bên dưới.

 iv. Căn lề

+ Căn lề các đoạn nội dung chữ viết trong Widget Nhóm.

+ Căn lề :

Tất cả: căn lề  đoạn nội dung với khung widget.

Căn phải: căn kích thước cách khung bên phải.

Căn trái: căn kích thước cách khung bên trái.

Căn trên: căn kích thước cách khung bên trên.

Căn dưới: căn kích thước cách khung bên dưới.

v. Bo góc

– Thiết lập bo tròn góc cho khung widget.

+ Bo góc:

Tất cả: bo tròn tất cả các góc.

Bo góc phải trên: Bo tròn cạnh góc phải phía trên khung widget.

Bo góc phải dưới: Bo tròn cạnh góc phải phía dưới khung widget.

Bo góc trái trên: Bo tròn cạnh góc trái phía trên khung widget.

Bo góc trái dưới: Bo tròn cạnh góc trái phía dưới khung widget.

2. Mục Hiệu Ứng

– Quý Khách chọn hiệu ứng xuất hiện của Widget Nhóm khi tải trang website.

 – Gồm các mục hiệu ứng:

 + Khởi tạo: xuất hiện của Widget Nhóm khi tải trang website (mặc định).

 + Rê chuột: xuất hiện của Widget Nhóm khi rê chuột vào widget.

 + Nhấp chuột : xuất hiện của Widget Nhóm khi nhấp chuột vào widget

3. Thêm Widget vào Widget Nhóm

– Quý Khách thêm các Widget vào khung Widget Nhóm tương tự như thêm các widget bình thường.

4. Cấu hình Widget

– Quý Khách có thể cấu hình riêng cho widget tương tác giữa các phần tử trong widget nhóm.

 Gồm các thiết lập:

+ Giãn cách thành phần: thiết lập giãn cách giữa các đối tượng trong widget nhóm.

+ Căn lề phần từ: Căn lề các phần tử trong widget nhóm như: căn trái, căn phải, căn giữa.

+ Hiện thị trên một dòng: thiết lập khi Quý Khách muốn các phần tử hiện thị trên cùng một dòng với nhau.

Trên đây là hướng dẫn Quý khách làm quen với các thao tác Widget Nhóm.

Cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ của PA Việt Nam!

P.A Việt NamWeb30s

Rate this post