[Woocommerce]: Cách thiết lập thuế

 • Tuesday 18/07/2023

Mặc dù việc thiết lập thuế với đại đa số nhu cầu người dùng Woocommerce tại Việt Nam hiện nay là không thật sự quan trọng, tu nhiên bài này hướng dẫn cách thiết lập thuế trong Woocommerce giúp đơn hàng tự động được tính thuế theo quốc gia của mình khi cần.

1. Kích hoạt tính năng thuế

Để kích hoạt tính năng thuế, bạn sẽ cần kích hoạt trong phần Woocommerce -> Cài đặt -> Chung và đánh dấu vào ô Kích hoạt thuế và tính thuế ở mục Kích hoạt thuế.
thiết lập thuế

2. Các tùy chọn thiết lập thuế

Sau khi bạn kích hoạt thuế thành công, bạn sẽ nhìn thấy một tab mới có tên là Thuế. Ở đây, bạn sẽ thiết lập thuế cho cửa hàng của bạn.

thiết lập thuế

 • Giá nhập vào có bao gồm Thuế: Lựa chọn giá đã bao gồm thuế hoặc chưa bao gồm thuế. Nếu bạn chọn giá chưa bao gồm thuế, thuế sẽ được tính toán ở trang thanh toán.
 • Calculate Tax Based On (Tính thuế dựa trên): Thiết lập này xác định địa chỉ nào sẽ được sử dụng để tính thuế.
 • Shipping Tax Classes (kiểu tính thuế): Chọn kiểu tính thuế mà bạn muốn. Mặc định có 3 kiểu là Tỉ lệ chuẩn, Giảm tỉ lệ và Tỉ lệ rỗng.
 • Làm tròn: Chọn nếu bạn muốn làm tròn tiền lên số chẵn gần nhất từ tổng giá trị đơn hàng sau khi tính thuế.
 • Các loại hình thuế thêm: Khai báo thêm kiểu tính thuế nếu bạn cần sử dụng thêm ngoài 2 kiểu mặc định là Giảm tỉ lệ và Tỉ lệ rỗng. Mỗi loại thuế thêm được liệt kê ở trên đầu của màn hình thiết lập thuế. Click vào từng loại thuế để thiết lập tỉ lệ thuế.
 • HIển thị giá trong cửa hàng: Bạn muốn hiển thị giá sản phẩm trên website là đã gồm thuế hay chưa bao gồm thuế.
 • Hiển thị giá trong giỏ hàng và quá trình thanh toán: Lựa chọn giá trong giỏ hàng và quá trình thanh toán đã bao gồm thuế hay chưa bao gồm thuế.
 • Hậu tố của giá trị: Xác định nội dung chữ hiển thị sau giá sản phẩm. Ví dụ như chữ “Đã bao gồm thuế”. Bạn có thể dùng từ khóa [price_including_tax] để hiển thị giá đã bao gồm thuế và từ khóa [price_excluding_tax] để hiển thị giá chưa bao gồm thuế.
 • Hiển thị tổng số thuế: Hiển thị tiền thuế dựa trên mỗi sản phẩm hay cả đơn hàng.

3. Thiết lập tỉ lệ thuế

Mặc định, Woocommerce cung cấp cho bạn 3 loại hình tính thuế: tỉ lệ chuẩn, giảm tỉ lệ và tỉ lệ rỗng. Tỉ lệ chuẩn sẽ áp dụng cho toàn bộ sản phẩm. Các loại hình thuế khác sẽ được sử dụng cho một số sản phẩm đặc biệt chẳng hạn. Những tên như giảm tỉ lệ và tỉ lệ rỗng bạn có thể thay đổi ở Tùy chọn thuế -> Các loại hình thuế thêm.

Như bạn có thể thấy, loại hình tính thuế sẽ được hiển thị trên đầu của màn hình thiết lập thuế. Click vào từng loại hình thuế, bạn sẽ nhìn thấy chi tiết tỉ lệ thuế của loại hình thuế đó.

Bây giờ chúng ta click vào loại hình tỉ lệ chuẩn. Để thêm một tỉ lệ thuế, bạn click Insert Row để bắt đầu.

thiết lập thuế

Mỗi tỉ lệ thuế có các thuộc tính sau:

 • Mã quốc gia: Mã định dạng alpha-2 với 2 chữ cái in hoa tượng trưng cho quốc gia. Ví dụ VN là Việt Nam, xem danh sáng mã quốc gia tại đây. (https://en.wikipedia.org/wiki/ISO_3166-1#Current_codes).
 • Mã bang: Áp dụng cho Mỹ, mã định dạng ISO của các tiểu bang.
 • Mã bưu điện: Số mã bưu điện của địa phương. Việc bán hàng ở Việt Nam không cần thông tin này.
 • Thành phố: Tên thành phố cần thiết lập thuế, dùng dấu ; để thêm nhiều thành phố
 • Tỉ lệ %: Số phần trăm của thuế dựa trên giá sản phẩm. Ví dụ 10 tức là 10%
 • Tên thuế: Tên của thuế sẽ được hiển thị ở trang thanh toán. Ví dụ: Thuế GTGT.
 • Ưu tiên: Số thứ tự ưu tiên của tỉ lệ thuế mà nó sẽ áp dụng. Quan trọng khi bạn thiết lập nhiều tỉ lệ thuế khác nhau.
 • Hỗn hợp: Chọn xem đây có phải là mức thuế hỗn hợp hay không. Các mức thuế hỗn hợp được áp dụng chồng lên các mức thuế khác.
 • Giao nhận: Đánh dấu nếu muốn áp dụng tỉ lệ thuế này cho việc giao nhận hàng.

– Ví dụ sau đây tạo một tỉ lệ thuế có tên Thuế GTGT với mức thuế xuất 10% áp dụng dung cho các tỉnh thành ở Việt Nam:

Sau khi tạo xong, bạn ra trang chủ thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đi tới trang thanh toán, chọn quốc gia. Bạn sẽ nhìn thuế được tính như sau:

4. Đổi tên loại thuế và thêm loại thuế

Để đổi tên các loại thuế như Giảm tỉ lệ và Tỉ lệ rỗng thì bạn làm ở phần tùy chọn thuế nhé

5. Ví dụ thiết lập nhiều thuế

Như bạn thấy mỗi sản phẩm chúng ta chỉ có thể thiết lập một loại thuế, thế làm sao chúng ta có thể sử dụng nhiều thuế cho một sản phẩm? Mình lấy ví dụ là xe ô tô nhé, ở Việt Nam khi mua xe ô tô phải chịu rất nhiều khoản thuế phí. Bây giờ mình tạo một loại hình thuế thêm là Thuế cho xe ô tô và thiết lập như ảnh dưới.

Như vậy bạn thấy, chúng ta không nên tính các thuế đặc biệt này vào phí giao nhận và cũng không chọn Hỗn hợp vì nó sẽ chồng lên nhau. Thứ tự ưu tiên sẽ được hiển thị ra bên ngoài.

Bây giờ hãy thiết lập sản phẩm sử dụng loại Thuế cho xe ô tô.

Và thử thanh toán để xem kết quả

 

Trên là bài viết về Cách thiết lập thuế để các bạn có thể hiểu rõ một cách dễ dàng.

PA Việt Nam cung cấp dịch vụ thiết kế Website chuyên nghiệp Web30s

CHỈ 30S CÓ NGAY WEBSITE HIỆN ĐẠI VÀ CHUYÊN NGHIỆP

CHỦ ĐỀ WEBSITE CHUYÊN BIỆT THEO NGÀNH NGHỀ

Tham khảo thêm về Web30s tại https://kb.pavietnam.vn/category/web30s.

 

 

5/5 - (1 bình chọn)