[Woocommerce]: Cài đặt thiết lập cơ bản

 • Monday 03/07/2023

Để tiến hành các bước bên dưới bạn hãy vào Woocommerce -> Cài đặt, chúng ta sẽ có các hạng mục như sau

1. Cài đặt chung – cài đặt trong woocommerce

Cài đặt trong woocommerce phần thiết lập chung này sẽ có các thiết lập như địa chỉ của cửa hàng, định dạng tiền tệ,…

 a. Tùy chọn chung

 • Khu vực mặc định: Phần thiết lập này sẽ chọn khu vực mặc định của cửa hàng để tính thuế và phí giao nhận,…
 • Khu vực bán hàng: Danh sách các quốc gia được đặt hàng trên website bán hàng của bạn. Bạn cũng có thể chọn cho mình quốc gia cần bán hoặc bán trên toàn thế giới.
 • Shipping location(S) (khu vực giao hàng): Phần này là thiết lập các quốc gia mà cửa hàng bạn có thể giao hàng tới.
 • Default Customer Location (địa chỉ khách hàng mặc định): Ở đây sẽ tự định vị vị trí của khách. Và có chức năng tự điền vào khi khách đặt mua hàng. Theo kinh nghiệm của mình mình khuyên các bạn nên chọn No location by default để hạn chế tốn bộ nhớ, dung lượng khi xử lý GeoIP và sẽ để cho khách hàng tự nhập vào sẽ hay hơn.
 • Thông báo của cửa hàng: Sẽ có một dòng thông báo trên toàn bộ website khi bật chức năng hiện.

 b. Tùy chọn tiền tệ

 • Tiền tệ: Loại tiền tệ sử dụng trên website bán hàng.
 • Vị trí tiền tệ: Ký hiệu tiền tệ và vị trí hiển thị số tiền.
 • Dấu cách phần ngàn: Dấu ngăn cách đơn vị hàng nghìn trên giá sản phẩm của cửa hàng.
 • Dấu thập phân: Dấu ngăn cách đơn vị thập phân trên giá sản phẩm của cửa hàng.
 • Số đơn vị thập phân: Thể hiện số lượng số 0 đứng sau đơn vị thập phân ở tiền Việt Nam không sử dụng số này nên chúng ta nhập là 0.

2. Cài đặt sản phẩm

 a. Chung

 – Đo lường

 • Đơn vị trọng lượng: Chọn đơn vị tính trọng lượng của sản phẩm điều này sẽ ảnh hưởng đến tính phí giao nhận vận chuyển hàng.
 • Đơn vị kích thước: Việc này cũng sẽ ảnh hưởng đến việc tính phí giao nhận khi chọn đơn vị tính kích thước sản phẩm.

 – Đánh giá

Nơi bạn chọn các thiết lập liên quan đến việc gửi đánh giá đến sản phẩm là ở phần xếp hạng sản phẩm. Ở phần này ghi rất rõ bạn có thể đọc và chọn mục mình cần nha.

 b. Kiểm kê kho hàng

 • Quản lý kho hàng: Đánh dấu nếu bạn cần bật chức năng quản lý sản phẩm trong kho hàng.
 • Thời gian giữ hàng: Thiết lập thời gian giữ đơn hàng khi khách hàng chưa thanh toán, nếu quá thời gian thì đơn hàng sẽ bị hủy. Đơn vị ở đây tính bằng phút, mặc định là 60 phút.
 • Thông báo: Tùy chọn gửi thông báo khi sản phẩm sắp hết hàng và khi hết hàng.
 • Người nhận thông báo: Địa chỉ email của người quản trị để nhận thông báo, bạn có thể nhập nhiều email ngăn cách bằng dấu phẩy.
 • Ngưỡng sắp hết hạn: Ngưỡng số lượng sản phẩm trong kho sẽ nhận thông báo sắp hết hàng.
 • Ngưỡng hết hàng: Ngưỡng số lượng sản phẩm trong kho sẽ nhận thông báo hết hàng.
 • Trạng thái hết hàng: Đánh dấu nếu bạn cần ẩn các sản phẩm đã hết hàng.
 • Định dạng kho: Kiểu hiển thị số lượng sản phẩm trong khi trên sản phẩm.

 c.  Sản phẩm có thể tải về

 • Phương thức tải tập tin: Chọn phương thức tải tập tin của các sản phẩm có thể tải về. Trong đó, phương thức X-Accel-Redirect/X-Sendfile bạn có thể hiểu là chuyển hướng nội bộ để giấu đường dẫn gốc của tập tin.
 • Hạn chế truy cập: Đánh dấu nếu muốn đăng nhập mới tải được tập tin. Lưu ý là khi bật tùy chọn này, bạn phải bật chức năng đăng ký tại Cài đặt -> Tổng quan trên WordPress.

 d. Đường dẫn thư mục tải xuống

 e. Cài đặt nâng cao

WooCommerce

 

Trên là bài viết về Cài đặt thiết lập cơ bản Woocommerce để các bạn có thể hiểu rõ một cách dễ dàng.

PA Việt Nam cung cấp dịch vụ thiết kế Website chuyên nghiệp Web30s

CHỈ 30S CÓ NGAY WEBSITE HIỆN ĐẠI VÀ CHUYÊN NGHIỆP

CHỦ ĐỀ WEBSITE CHUYÊN BIỆT THEO NGÀNH NGHỀ

Tham khảo thêm về Web30s tại https://kb.pavietnam.vn/category/web30s.

5/5 - (1 bình chọn)