[Woocommerce]: Tạo Sản Phẩm Có Thuộc Tính

  • Monday 14/08/2023

Ngoài các sản phẩm đơn giản mà chúng ta sẽ sử dụng thường xuyên để thêm các loại sản phẩm thông thường thì Woocommerce còn hỗ trợ thêm một kiểu sản phẩm nữa mà bạn sẽ thường xuyên thấy ở các website bán hàng chuyên nghiệp, đó là sản phẩm có thuộc tính.

Tạo sản phẩm biến thể có thuộc tính cho 1 sản phẩm mới hoàn toàn

 

Thêm thuộc tính

 

Bước 1: Tạo thuộc tính cho sản phẩm

Các bạn vào mục sản phẩm –> các thuộc tính để thêm thuộc tính cho sản phẩm như hình dưới nhé.
Sau khi thêm thuộc tính xong các bạn vào cấu hình kích thước chủng loại cho nó nhé như hình dưới (6).

thuộc tính

Thêm chủng loại, kích thước cho thuộc tính con

Bước 2: Thêm thuộc tính cho sản phẩm

Sau khi thêm các thuộc tính xong, bạn vào sửa sản phẩm kéo xuống phần dữ liệu sản phẩm của Woocommerce và tiến hành thêm thuộc tính cho sản phẩm như hình dưới.

Bước 3: Thêm thuộc tính với nhiều biến thể

Các bạn chọn dạng sản phẩm có biến thể để thêm nhiều biến thể, và tích vào hình dùng thuộc tính cho nhiều biến thể để dùng nhiều biến thể, mỗi biến thế 1 giá khác nhau

Nếu như bạn muốn thêm thuộc tính với biến thể kiểu như mỗi loại trọng lượng 1 giá khác nhau thì làm thêm 1 bước này nữa

Nếu như bạn muốn thêm thuộc tính với biến thể kiểu như mỗi loại trọng lượng 1 giá khác nhau thì làm thêm 1 bước này nữa

 

Tiếp theo các bạn chọn tab các biến thể –> thêm biến thể

Ở đây các bạn có thể chọn biến thể riêng cho các trọng lượng, các bạn có thể up hình giá như sản phẩm đơn giản của các bạn nhé, nhưng ở đây là màu sắc trọng lượng và giá khác nhau, mình ví dụ ở đây là 1 kg.

Kết quả

Sau khi thêm xong, các bạn lưu lại và ra ngoài xem kết quả nhé, các bạn sẽ có tùy chọn trọng lượng như hình, các thuộc tính khác các bạn làm tương tự.

Chúc các bạn thành công

PA Việt Nam cung cấp dịch vụ thiết kế Website chuyên nghiệp Web30s

CHỈ 30S CÓ NGAY WEBSITE HIỆN ĐẠI VÀ CHUYÊN NGHIỆP

CHỦ ĐỀ WEBSITE CHUYÊN BIỆT THEO NGÀNH NGHỀ

Tham khảo thêm về Web30s tại https://kb.pavietnam.vn/category/web30s.

Rate this post