[Woocommerce]: Thêm Nhóm Sản Phẩm

  • Saturday 19/08/2023

Nhóm sản phẩm trong WooCommerce có thể được hiểu là một tập hợp nhiều sản phẩm đưa vào một nhóm, và người dùng khi mua sẽ mua cả nhóm đó thay vì chỉ mua một sản phẩm riêng lẻ. Rất thích hợp cho các bạn bán hàng theo gói hoặc khuyến mãi gì đó. Các bạn đừng nhầm lẫn giữa nhóm sản phẩm với danh mục sản phẩm nhé, hai cái khác nhau hoàn toàn.

Trước tiên, chúng ta cần tạo ra một nhóm sản phẩm trước. Nhóm sản phẩm cũng là sản phẩm bình thường nhưng chúng ta sẽ chọn kiểu dữ liệu sản phẩm là “Sản phẩm được nhóm” và không cần nhập giá cho nó

Bước 1: Dữ liệu sản phẩm -> Sản phẩm nhóm

 

Bước 2: Sau đó thêm các sản phẩm vào cùng nhóm

Thêm các sản phẩm nhóm

Thêm các sản phẩm nhóm

 

Bước 3: Đây là kết quả khi thêm sản phẩm nhóm

Kết quả

Kết quả

Tại đây, khách hàng có thể chọn mua nhiều sản phẩm cùng nhóm.

Chúc các bạn thành công

Ngoài ra PA Việt Nam cung cấp đa dạng các Plan Hosting WordPress đáp ứng yêu cầu của khách hàng
WordPress Hosting phổ thông
WordPress Hosting chất lượng cao
WordPress VIP

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post