Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Xác thực SSL qua file base từ 2 hãng Sectigo SSL và Digicert SSL

File base là gì?

Xác thực SSL qua file base là Quý khách sẽ tạo hash file vào thư mục gốc của website trên server/vps/hosting để tiến hành xác thực.

1.Vị trí thư mục cấu hình

HTTP-based DCV. Các CSR khi đăng ký sẽ được gửi đến hàng SSL và sẽ được phân tích. Các giá trị hash được cung cấp cho Quý khách và Quý khách phải tạo một tập tin văn bản đơn giản đơn giản và đặt trong thư mục gốc của website với giao thức HHTP!

HTTPS-based DCV. Các CSR khi đăng ký sẽ được gửi đến hãng SSL và sẽ được phân tích. Các giá trị hash được cung cấp cho Quý khách và Quý khách phải tạo một tập tin văn bản đơn giản đơn giản và đặt trong thư mục gốc của website với giao thức HHTPS!

2.Thông tin file cấu hình

Hãng Sectigo SSL: https://www.pavietnam.vn/vn/tu-van-ssl.html

Thông tin file base cấu hình có dạng:

File Location
Make a file available at domain.well-known/pki-validation/fileauth.txt
Random Value
tg5tvkdl5wr9sz8nfpr9fzk7cb0bm9v8

Hay hãng Digicert SSL: https://www.pavietnam.vn/vn/tu-van-ssl.html

Thông tin file base cấu hình có dạng:

FileAuthDVIndicator

AuthFileName ACDF62B3C2402DD9073F0354EE40A.txt
AuthFileContent 2C17DDB08E7B8D06CDC2470A1DF98581E4157BD4F0FC2F2639 sectigo.com pKxRp9k2

3. Thưc mục cấu hình

Qúy khách sẽ cần tạo hash file trên server/vps/hosting để tiến hành xác thực

Hãng SSL Sectigo:

http://domain/.well-known/pki-validation/fileauth.txt

Tạo file fileauth.txt có nội dung chuỗi là (bôi đen):

tg5tvkdl5wr9sz8nfpr9fzk7cb0bm9v8

Trong đó:

– .well-known và pki-validation là thư mục. Nếu chưa có Qúy khách tạo thêm

– fileauth.txt là file. Nếu chưa có Qúy khách tạo thêm với giá trị: tg5tvkdl5wr9sz8nfpr9fzk7cb0bm9v8

Nếu Quý khách không tạo được thư mục: .well-known
Qúy khách vui lòng dùng total commandeer hoặc phần mềm khác tạo thư mục
Sau đó truy cập link trên để hiển thị được nội dung của file base trên và chờ dns cập nhật lại

Hãng SSL Digicert thì thông tin file base như sau:

FileAuthDVIndicator

AuthFileName ACDF62B3C2402DD9073F0354EE40A.txt
AuthFileContent 2C17DDB08E7B8D06CDC2470A1DF98581E4157BD4F0FC2F2639 sectigo.com pKxRp9k2

Quý khách vui lòng tạo file này lên server/vps/hosting để có thể truy cập tại đường dẫn hiển thị được nội dung của file base.

http://domain/.well-known/pki-validation/ACDF62B3C2402DD907F093F0354EE40A.txt

Tạo file ACDF62B3C2402DD9073F0354EE40A.txt có nội dung chuỗi là (bôi đen):

2C17DDB08E7B8D06CDC2470A1DF98581E4157BD4F0FC2F2639 sectigo.com pKxRp9k2

Trong đó:

– .well-known và pki-validation là thư mục. Nếu chưa có các bạn tạo thêm

– ACDF62B3C2402DD9073F0354EE40A.txt là hash file nội dung file là giá trị:

2C17DDB08E7B8D06CDC2470A1DF98581E4157BD4F0FC2F2639 sectigo.com pKxRp9k2

Nếu Quý khách không tạo được thư mục: .well-known
Qúy khách vui lòng dùng total commandeer hoặc phần mềm khác tạo thư mục
Sau đó truy cập link trên để hiển thị được nội dung của file base trên và chờ dns cập nhật lại

Kết luận

Hy vọng, qua bài viết này, Quý khách đã nắm được sơ nét tạo hash file vào thư mục gốc của website trên server/vps/hosting để tiến hành xác thực SSL qua file base.

Một điều không kém quan trọng hơn đó chính là chọn mặt gửi vàng bạn hãy đến với P.A Việt Nam – Nhà đăng ký Tên miền trực thuộc VNNIC, được tổ chức Tên miền quốc tế ICANN công nhận. Nhà cung cấp Hosting, Máy Chủ Server lớn nhất Việt Nam.

Chúng tôi luôn hướng đến các dịch vụ tốt nhất cho khách hàng: dễ đặt mua, thanh toán nhanh, toàn quyền quản lý và điều chỉnh các tùy chọn theo ý muốn…

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/ten-mien-com.html

Quý khách có thể tham khảo thêm về các bài viết về tên miền tại đây.

Một số lưu ý SSL chứng thực qua thông tin Doanh Nghiệp (OV và EV) tại đây !

Thông tin về SSL tại đây !

Quý khách vui lòng đăng ký SSL tại đây !

P.A Việt Nam là nhà đăng ký tên miền lớn nhất Việt Nam.

https://www.pavietnam.vn/vn/ten-mien-com.html

Rate this post
Exit mobile version