Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Xem header mail trên Microsoft Outlook 2016

Xem header mail trên Microsoft Outlook 2016

Để xem header mail trên Microsoft Outlook 2016. thực hiện các bước sau:

Bước 1: Mở mail cần xem header, click vào File

Bước 2: Click tiếp vào Properties

Bước 3: Header mail được hiển thị tại mục Internet Headers

 

Xem thêm các bài viết khác về email server:
https://kb.pavietnam.vn/category/email-server

Vui lòng tham khảo link sau để nhận được các thông tin khuyến mãi mới nhất từ Pavietnam
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

Rate this post
Exit mobile version