Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Xem header mail trên webmail với giao diện AfterLogic 2020

Hướng dẫn Xem header mail trên webmail với giao diện AfterLogic 2020

Để xem header mail trên webmail với giao diện AfterLogic. saukhi login webmail với giao diện AfterLogic, click vào mail cần kiểm tra, Click vào dấu 3 chấm , chọn View Message headers

 

Nội dung header sẽ hiển thị tương tự như sau: 

Xem thêm các bài viết khác về email server:
https://kb.pavietnam.vn/category/email-server

Vui lòng tham khảo link sau để nhận được các thông tin khuyến mãi mới nhất từ Pavietnam
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

4.9/5 - (9 bình chọn)
Exit mobile version