Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Xem header mail trên webmail với giao diện Roundcube 2020

Xem header mail trên webmail với giao diện Roundcube 2020

Để xem header mail trên webmail Roundcube, sau khi login webmailRoundcube, click vào mail cần kiểm tra, Click vào More , chọn Show source

 

Nội dung header sẽ hiển thị tương tự như sau: 

Xem thêm các bài viết khác về email server:
https://kb.pavietnam.vn/category/email-server

Vui lòng tham khảo link sau để nhận được các thông tin khuyến mãi mới nhất từ Pavietnam
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Rate this post
Exit mobile version