Xem header mail trên webmail với giao diện Kerio Connect

  • Tuesday 08/09/2020

Sau khi login webmail với giao diện Kerio Connect, click vào mail cần kiểm tra, Right Click vào khoảng trống gần subject mail ( như hình bên dưới) , chọn View Source

 

Nội dung header sẽ hiển thị tương tự như sau: