Xem header mail trên webmail với giao diện WorldClient 2020

  • Tuesday 03/11/2020

Để xem header mail, sau khi login webmail WorldClient, click vào mail cần kiểm tra, Click View Source như hình sau: 

 

Nội dung header sẽ hiển thị tương tự như sau: 

 

Xem thêm các bài viết khác về email server:
https://kb.pavietnam.vn/category/email-server

Vui lòng tham khảo link sau để nhận được các thông tin khuyến mãi mới nhất từ Pavietnam
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

4.6/5 - (77 bình chọn)
tên miền id.vn biz.vn