Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Xem header mail trên webmail với giao diện WorldClient 2020

Xem header mail trên webmail với giao diện WorldClient 2020

 

Để xem header mail, sau khi login webmail WorldClient, click vào mail cần kiểm tra, Click View Source như hình sau: 

 

Nội dung header sẽ hiển thị tương tự như sau: 

 

Xem thêm các bài viết khác về email server:
https://kb.pavietnam.vn/category/email-server

Vui lòng tham khảo link sau để nhận được các thông tin khuyến mãi mới nhất từ Pavietnam
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

4.6/5 - (77 bình chọn)
Exit mobile version