Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Xem header mail trên webmail với giao diện MailEnable 2020

Để xem header mail trên webmail MailEnable, sau khi login webmail với giao diện MailEnable, click vào mail cần kiểm tra, Click vào nút View Headers

 

Nội dung header sẽ hiển thị tương tự như sau: 

Xem thêm các bài viết khác về email server:
https://kb.pavietnam.vn/category/email-server

Vui lòng tham khảo link sau để nhận được các thông tin khuyến mãi mới nhất từ Pavietnam
https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Rate this post
Exit mobile version