Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[Chat30s] Xem lịch sử chat của nhân viên

Lịch sử chat sẽ giúp người quản trị xem lại các nội dung trao đổi chat của nhân viên với khách hàng

Để xem lịch sử chat của nhân viên. Vào mục “Quản lý hệ thống” -> “Lịch sử chat”

Sau khi vào mục Lịch sử chat bạn sẽ thấy có 2 phần : phần trên là công cụ để lọc các cuộc chat muốn xem theo điều kiện. Phần phía dưới sẽ là danh sách các cuộc chat

Lọc theo thời gian.

Tại đây, bạn có thể chọn lọc chat theo khoàng thời gian theo ngày và theo mốc giờ . VD lọc các chat từ ngày 15/05/2020 -20/05/2020 và lọc riêng các chat diễn ra trong khoảng từ 11h-13h

Lọc theo nhân viên, phòng ban, nhóm, kênh chat

Tại đây Bạn có thể lọc chat theo từng nhân viên hoặc từng phòng ban/nhóm riêng lẻ. Hoặc có thể lọc theo kênh chat của khách hàng (website, facebook hoặc zalo). Bạn có thể kết hợp nhiều thông số cùng lúc

Lọc theo nội dung chat hoặc thông tin của Khách hàng

Tại đây bạn có thể lọc theo nội dung chat có chưa từ khóa nào đó (mục keyword). Hoặc lọc các chat theo thông tin của Khách hàng, bao gồm Tên, Email, SĐT.

Xuất dữ liệu Lịch sử chat

Sau khi lọc dữ liệu lịch sử chat. Bạn có thể xuất dữ liệu ra để lưu trữ về máy tính cá nhân.

Chọn kiểu xuất và nhấn nút Export. Hệ thống hỗ trợ xuất dữ liệu theo 2 định dạng là TXT và CSV.

Sau khi nhấn nút Export sẽ có xuất hiện link để Bạn tải về máy.

Xem nội dung chat của Khách và nhân viên

Nằm ở khu vực phía dưới bộ lọc là danh sách các cuộc chat. Tại đây có đầy đủ thông tin về cuộc chat như thời gian, thông tin khách hang. Bạn cần nhấn nút “Xem” để xem chi tiết nôi dụng trao đổi

 

Tham khảo các dịch vụ Chat30s – Live Chat tại P.A
https://chat30s.com/
Xem thêm nhiều kiến thức về dịch vụ Chat30s – Live Chat tại đây

Rate this post
Exit mobile version