Hướng dẫn xử lý lỗi 501 Too many syntax or protocol errors khi gửi mail trên Outlook 2021

  • Monday 17/08/2020

Hướng dẫn xử lý lỗi 501 Too many syntax or protocol errors khi gửi mail trên Outlook 2021

Bài viết này hướng dẫn bạn xử lý lỗi 501 Too many syntaxt or protocol error khi gửi mail ở Outlook

501syntax

Mô tả thông báo lỗi:

Task ‘Mailer – Sending’ reported error (0x800CCC0F) : ‘The connection to the server was interrupted. If this problem continues, contact your server administrator or ISP. The server responded: 501 Too many syntax or protocol errors’

Nguyên nhân phổ biến:

– Địa chỉ email sai chính tả/cú pháp trong trường To: (phổ biến nhất)
– Ký tự không phù hợp trong trường To: Ví dụ: <> [], v.v.
– Để lại khoảng trắng trước hoặc sau địa chỉ email
– Một thư cũ / không chính xác nằm trong thư mục Hộp thư đi Outlook của bạn.

Cách xử lý:
Khi gửi email bằng outlook, bạn có thể gặp lỗi ở trên. Thông thường khi bạn sao chép và dán địa chỉ email vào trường To, chúng bao gồm các dấu nháy (‘) xung quanh địa chỉ mail mà máy chủ không biết cách xử lý (tức là ‘name@website.com’ thay vì chỉ name@website.com).

Bạn có thể xóa các dấu nháy và sau đó thử gửi email.

Chúc bạn thành công.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Các hướng dẫn khác về email

Chương trình khuyến mãi PAVIETNAM

Rate this post