Xử lý lỗi CENTOS 6 ERROR: YUMREPO ERROR: ALL MIRROR URLS ARE NOT USING FTP, HTTP[S] OR FILE

  • Friday 15/01/2021

Vấn đề lỗi đối với yum trên Centos 6

Khi thực hiện nâng cấp CentOS 6 với lệnh yum update gặp lỗi sau:

Nguyên nhân Centos 6 yum bị lỗi

CentOS 6 đã kết thúc vòng đời vào 30/11/2020. YUMcố gắng kết nối với các kho lưu trữ không dùng nữa. Vì vậy, chúng tôi cần cập nhật URL của kho lưu trữ không dùng nữa và trỏ đến vault.

Hướng dẫn xử lý khi gặp lỗi:

Bộ phận kỹ thuật P.A Việt Nam đã khởi tạo sẵn file thay thế cần thiết, Quý khách chỉ cần thực hiện các lệnh sau qua giao diện SSH

#mkdir /etc/yum.repos.d/old 

#mv /etc/yum.repos.d/* /etc/yum.repos.d/old

mv: cannot move /etc/yum.repos.d/old’ to a subdirectory of itself, /etc/yum.repos.d/old/old’

Trường hợp có cảnh báo trên, các bạn bỏ qua và tiếp tục với command sau


#curl http://smartbackup.superdata.vn/files/centos6-eol.repo --output\ /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo
#yum clean all

Sau đó thực hiện check lại việc cài đặt, cập nhật qua yum install, update lần nữa để kiểm tra lại vấn đề này

Nếu trong quá trình thực hiện có khó khăn, vui lòng gửi yêu cầu về kythuat@pavietnam.vn để được hỗ trợ thêm.

Chúc Quý khách thành công.

Xem thêm các ưu đãi khác từ P.A Việt Nam : https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

 

Xem thêm các hướng dẫn khác về dịch vụ VPS tại https://kb.pavietnam.vn/category/vps-dedicated-colocation

4.5/5 - (87 bình chọn)