Xử lý lỗi “Incorrect file format” đối với table MyISAM Mysql

  • Saturday 18/09/2021

Xử lý lỗi “Incorrect file format” đối với table myisam mysql

Nguyên nhân: Do định dạng của bảng (table) bị hỏng (corrupted). Trong thư mục chứa các file của database (thông thường là /var/lib/mysql/database_name) sẽ có một tập tin .frm chứa lược đồ (schema) của bảng đó, chúng ta có thể sử dụng lược đồ đó để xây dựng lại bảng.

1. Cách phát hiện lỗi “Incorrect file format”:

Cách 1: Sử dụng lệnh mysqlcheck tren giao diện command line

SSH vào server chạy lệnh bên dưới

mysqlcheck database_name -u database_user -p

=> nhấn enter và nhập mật khẩu database

Nếu kết quả trả về như bên dưới thì table đó đã bị lỗi, nếu table đó không bị lỗi thì kết quả trả về là OK.
Nếu user database không có quyền thực hiện lệnh trên thì bạn cần sử dụng user có quyền admin quản trị database.
Ví dụ: Trên diretcadmin thì dùng user da_admin, trên cpanel thì dùng user root của mysql

Error: Incorrect file format 'table_name'
Error: Corrupt

Cách 2: Sử dụng tính năng “kiểm tra bảng” trên phpmyadmin

Đăng nhập phpmyadmin với user quản lý database cần kiểm tra > chọn database cần kiểm tra > tick chọn tất cả các bảng > chọn “Kiểm tra bảng”


Nếu kết quả trả về như bên dưới thì table đó đã bị lỗi, nếu table đó không bị lỗi thì kết quả trả về là OK.
Nếu user database không có quyền thực hiện lệnh trên thì bạn cần sử dụng user có quyền admin quản trị database.
Ví dụ: Trên diretcadmin thì dùng user da_admin, trên cpanel thì dùng user root của mysql

Error: Incorrect file format 'table_name'
Error: Corrupt

Ngoài 2 cách kiểm tra trên thì khi thực hiện export database bằng lệnh mysqldump hoặc sử dụng tính năng Export (Xuất) trên phpmyadmin cũng báo lỗi Error: Incorrect file format ‘table_name’ nếu database có chứa table bị lỗi.

Sau khi kiểm tra được table nào bị lỗi thì bạn cần tiến hành xử lý các table đó để đảm bảo database hoạt động ổn định và có thể Export dữ liệu khi cần thiêt.

2. Cách xử lý lỗi “Incorrect file format”

Cách 1: Thao tác trên giao diện command line

B1. SSH vào server
B2. chạy lệnh bên dưới để đăng nhậo vào mysql

mysql -u database_user -p

> nhấn Enter
> nhập password user

use database_name;

> enter

Với database_name là tên database chứa table bị lỗi

repair table "table_name" use_frm;

> enter

Với table_name là table bạn đã kiểm tra và phát hiện bị lỗi “Incorrect file format”. Không nhập dấu “”

Thực hiện lệnh “repair table” lần lượt từng database bị lỗi, sau khi hoàn tất thì nhấn exit để thoát mysql

exit;

> enter

B3. Dùng lệnh mysqlcheck để kiểm tra lại lần nữa và đảm bảo tất cả các table đều ở trạng thái OK

Cách 2: Sử dụng phpmyadmin

B1. Đăng nhập phpmyadmin trên trình duyệt
B2. CHọn database chứa table cần xử lý lỗi
B3. Chọn tab “SQL”


B4. Nhập câu truy vấn bên dưới, thay table_name là table bạn đã kiểm tra và phát hiện bị lỗi “Incorrect file format”. Không nhập dấu “”

REPAIR TABLE "table_name" USE_FRM;

 

Chạy lần lượt từng table bị lỗi.

B5. Sau khi hoàn tất thì sử dụng tính năng “kiểm tra bảng” trên phpmyadmin để kiểm tra lại.

Trên đây là mô tả về lỗi “Incorrect file format” đối với table sử dụng cơ chế lưu trữ MyISAM trên Mysql và hướng dẫn cách xử lý, chúc các bạn xử lý lỗi thành công.
Để đảm bảo an toàn cho dữ liệu database bạn cần thường xuyên thực hiện việc backup. Bạn có thể tham khảo thêm các hướng dẫn backup mysql tại đây

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)