Xử lý lỗi PHPMailer\PHPMailer\Exception: SMTP connect() failed khi dùng TLS bị firewall csf chặn!

  • Friday 27/10/2023

Hướng dẫn xử lý lỗi PHPMailer\PHPMailer\Exception

Khi người dùng phpmailer và chọn giao thức là TLS thì khi gửi email qua form liên hệ báo lỗi sau

PHPMailer\PHPMailer\Exception: SMTP connect() failed

Nguyên nhân thường là do firewall csf cài đặt trên hệ thống chưa allow port cần thiết.

Để kiểm tra thử tắt firewall với lệnh

csf -x

Thử gửi nhận lại, nếu gửi thành công xác định nguyên nhân chính xác.

Bật lại firewall dùng lệnh

csf -e

Sau đó thực hiện các bước sau:

Bước 1:

Mở file cấu hình

nano /etc/csf/csf.conf

Tìm dòng

TCP_IN =

TCP_OUT =

TCP6_IN =

TCP6_OUT =

Thêm các port sau:  25, 465, 587, 2525,8025 

Tìm SMTP_ALLOWUSER = thêm vào Username của Web Hosting chứa mã nguồn gửi mail.

Bước 2: Lưu lại cấu hình Firewall với lệnh

CTRL X

Bước 3: Khởi động lại Firewall

Csf -r

Sau đó thực hiện kiểm thử lại gửi nhận. Chúc các bạn thành công.

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)