Xử lý lỗi trang trắng phpMyAdmin trên CyberPanel.

  • Wednesday 13/03/2024

Lỗi trang trắng phpMyAdmin trên CyberPanel là một lỗi phổ biến khiến người dùng không thể truy cập vào bảng điều khiển phpMyAdmin. Lỗi này có thể do nhiều nguyên nhân:

  • Cài đặt phpMyAdmin không chính xác
  • Conflict với các plugin hoặc dịch vụ khác
  • Lỗi cấu hình PHP

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách sửa lỗi trang trắng phpMyAdmin trên CyberPanel.

Xử lý lỗi trang trắng truy cập phpMyAdmin trên CyberPanel.

Bước 1: SSH vào máy chủ

Đầu tiên bạn cần SSH vào máy chủ để thao tác qua dòng lệnh. Nếu bạn chưa biết cách thực hiện SSH hãy tham khảo tại đây.

Bước 2: Xử lý lỗi trang trắng phpMyAdmin trên CyberPanel

Bạn copy 3 lệnh bên dưới dán vào cửa số Terminal và chạy.

cd /usr/local/CyberCP/public/phpmyadmin
mv config.inc.php config.inc.php.old
mv config.sample.inc.php config.inc.php
Sau khi thực hiện xong, bạn truy cập vào CyberPanel sau đó thực hiện truy cập phpMyAdmin lại và xem kết quả.

Tham khảo các dịch vụ Server, VPS P.A tại đây

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/uu-dai-tong-hop.html

Bài viết hướng dẫn liên quan đến server các bạn có thể tham khảo tại đây.

Rate this post