Hướng dẫn xử lý lỗi transient licence check failure: incompatible version, please upgrade DirectAdmin trên CentOS 6.

  • Wednesday 31/05/2023

Hiện tại hệ điều hành CentOS 6 đã EOL do đó sẽ ngừng nhận các bản cập nhật bảo mật quan trọng. Điều này thường có nghĩa là tất cả nội dung máy chủ của bạn, bao gồm các trang web, email và các ứng dụng khác có thể dễ bị tấn công. Một số ứng dụng khác, như bảng điều khiển cPanel, cũng có thể ngừng cập nhật trên hệ thống của bạn.

Mặc dù điều đó không có nghĩa là máy chủ của bạn sẽ nhanh chóng bị tấn công, nhưng nếu bạn sử dụng một phần mềm không còn nhận được bản cập nhật nữa, thì khả năng máy chủ của bạn bị xâm phạm càng cao. Do đó, việc sử dụng phần mềm EOL, đặc biệt là hệ điều hành, không được khuyến khích. Điều này đặc biệt đúng đối với các hệ thống lưu trữ trang web và cơ sở dữ liệu quan trọng.

Các bạn có thể tham khảo thêm bài viết về CentOS 6 tại đây.

Quay lại với lỗi khi sử dụng Directadmin trên hệ điều hành CentOS 6 và active license Directadmin gặp lỗi : error license check failure error=transient licence check failure: incompatible version, please upgrade DirectAdmin.

licence check failure

Chúng ta có thể thực hiện các bước sau để cập nhật phiên bản Directadmin để sử dụng :

Đầu tiên kiểm tra log lỗi bằng lệnh : journalctl -u directadmin

Nếu xuất hiện lỗi như hình trên có thể tiến hành các bước sau để cập nhật phiên bản Directadmin :

wget https://download.directadmin.com/directadmin_3eb92b2bee482dadfcfec4ee9916bf06283e4134_rhel6_amd64.tar.gz

tar xzf "/root/directadmin_3eb92b2bee482dadfcfec4ee9916bf06283e4134_rhel6_amd64.tar.gz" -C /usr/local/directadmin 
/usr/local/directadmin/directadmin permissions || true 
/usr/local/directadmin/scripts/update.sh 
service directadmin restart

Sau khi thực hiện các bước trên chúng ta có thể kiểm tra lại phiên bản directadmin bằng lệnh :

/usr/local/directadmin/directadmin v

Và có thể truy cập lại Directadmin để kiểm tra.

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng :
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)