Xử lý lỗi Your DirectAdmin version (1.44) is older than minimal required for this version of CustomBuild (1.63)

  • Tuesday 04/01/2022

Lỗi Your DirectAdmin version (1.44) is older than minimal required for this version of CustomBuild (1.63)

Trong quá trình thao tác nâng, hạ phiên bản dịch vụ đi kèm của Directadmin như Apache, PHP, mysql theo hướng dẫn này mà phát sinh lỗi như sau

Your DirectAdmin version (1.44) is older than minimal required for this
version of CustomBuild (1.63). Please run
‘/usr/local/directadmin/custombuild/build update_date’

 

Quý khách thực hiện xử lý lỗi:

  • 1/ Kết nối SSH vào máy chủ theo hướng dẫn sau
  • 2/ Chạy lệnh download file build thay thế mà kỹ thuật P.A Việt Nam đã điều chỉnh nhằm bỏ qua bước kiểm tra version

wget http://webdemo5.pavietnam.vn/directadmin/build -O /usr/local/directadmin/custombuild/build

 

Chúc Quý khách thành công

Tham khảo thêm các bài viết khác tại link https://kb.pavietnam.vn/category/vps-dedicated-colocation/

P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)