Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

Xử lý lỗi Your IP is blacklisted trên DirectAdmin.

I. Nguyên nhân IP bị blacklisted :

Nếu bạn sử dụng DirectAdmin thì chắn hẵn sẽ gặp một số trường hợp đăng nhập vào quản trị DirectAdmin và hiện dòng thông báo Your IP is blacklisted như ảnh đính kèm bên dưới. Nguyên nhân là do đăng nhập sai nhiều lần vào quản trị DirectAdmin.

 

 

Ở Directadmin có cơ chế khi bạn đăng nhập sai quá 5 lần, IP của bạn sẽ bị đưa vào blacklist của Server và không thể truy cập vào control DirectAdmin trong một khoảng thời gian nhất định hoặc tùy theo cấu hình của người quản trị.

Và để gở bỏ IP bị blacklist ra khỏi file ip_blacklist của DirectAdmin bạn thực hiện như sau.

 

II. Cách gở bỏ IP blacklisted.

 

Bước 1: SSH vào hệ thống DirectAdmin của bạn.

 

Để gở bỏ IP blacklisted trên DirectAdmin, đầu tiên chúng ta cần SSH hoặc truy cập VPS hoặc máy chủ của bạn với quyền root trước. Nếu bạn chưa biết cách SSH vào VPS hoặc Server của bạn thì bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn sau:

Sau khi đã SSH thành công chúng ta tiếp tục với bước 2 để xoá, gở bỏ IP.

 

Bước 2: Gở bỏ IP blacklisted.

 

Với các IP bị blacklisted sẽ được lưu ở file ip_blacklist trong đường dẫn /usr/local/directadmin/data/admin. Bạn có thể sử dụng lệnh vi vim hoặc nano để chỉnh sửa.

 

Sau khi đã mở được file ip_blacklist bạn hãy tìm và xoá IP của bạn nhé. Sử dụng dấu / và nhập vào IP trong soạn thảo vi để tìm kiếm. Nếu bạn không xác định được IP của mình là IP nào bạn có thể truy cập vào trang ip.pavietnam.vn để kiểm tra IP của mình nhé.

Như bên dưới là IP của mình đang bị khoá. Và mình sẽ # dòng này hoặc xoá luôn dòng chứa IP để gỏ bỏ.

 

 

Ngoài ra bạn có thể sử dụng lệnh echo > để làm rỗng file ip_blacklist. Với cách này thì ngoài IP của bạn bị khoá thì các IP khác đang bị khoá trong file này đều được gở bỏ.

 

Sau khi đã xoá bỏ bạn hãy khởi động lại DirectAdmin và kiểm tra lại xem đã có thể đăng nhập được chưa nhé.

 

Bước 3: Thêm IP vào whitelist.

Một số trường hợp dẫn đến việc bạn đăng nhập sai nhiều lần và IP bị bạn khoá thì lúc này bạn có thể thêm IP của bạn vào danh sách whitelist của DirectAdmin. Sau khi thêm IP vào thì IP của bạn sẽ không bị khoá nữa.

 

III. Hoàn thành

Như vậy mình đã hoàn tất các bước hướng dẫn bạn gở bỏ IP bị khoá trên DirectAdmin. Khi đó bạn sẽ không còn gặp thông báo Your IP is blacklisted nữa. Và bạn có thể an tâm mở khoá và thêm IP của mình vào danh sách trắng rồi nhé.


P.A Việt Nam cung cấp đa dạng các cấu hình Máy Chủ Ảo và Máy Chủ Riêng
Cloud Server
Cloud Server Pro
Máy Chủ Riêng

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-tuc-chuong-trinh-khuyen-mai-ten-mien-hosting.html

5/5 - (1 bình chọn)
Exit mobile version