Xử lý mail của bạn nhanh hơn với các phím tắt trên Outlook

  • Monday 06/12/2021

Thay vì sử dụng trỏ chuột, bạn có thể kiểm tra mail, di chuyển, đánh dấu mail, phân loại, v.v. mail của mình thông qua các phím tắt trên Outlook.

Dưới đây là tổng quan về các phím tắt trên Outlook được sử dụng phổ biến nhất

Các phím tắt cơ bản

Kiểm tra mail mới F9
Chuyển sang hộp thư đến CTRL+SHIFT+I
Chọn 1 thư mục khác CTRL+Y
Quay về thư mục đã chọn trước đó ALT+LEFT

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Các phím tắt xử lý thư

Đánh dấu đã đọc CTRL+ENTER
Đánh dấu chưa đọc CTRL+U
Gắn cờ theo dõi CTRL+SHIFT+G
Gắn cờ nhanh Insert
Hiển thị hình ảnh bị chặn CTRL+SHIFT+W
Cuộn xuống ngăn đọc SPACEBAR
Cuộn lên ngăn đọc SHIFT+SPACEBAR
Di chuyển đến thư mục CTRL+SHIFT+V
In CTRL+P
Xóa DEL
Bỏ qua cuộc hội thoại CTRL+DEL
Đánh dấu thư rác không phải là thư rác CTRL+ALT+J

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Các phím tắt khi phản hồi mail

Phản hồi CTRL+R
Phản hồi cho tất cả CTRL+SHIFT+R
Chuyển tiếp CTRL+F
Phản hồi với meeting CTRL+ALT+R
Soạn 1 mail mới CTRL+N
Gửi mail của bạn CTRL+ENTER

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Rate this post