Hoả tốc yêu cầu xử phạt bán xăng dầu không xuất hóa đơn điện tử

  • Monday 01/04/2024

Bộ Công Thương ‘hỏa tốc’ yêu cầu xử phạt bán xăng dầu không xuất hóa đơn điện tử

Theo văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan ngày 18/3, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu thực hiện nghiêm túc quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa điện tử. Trong đó, xem xét, xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử.

 

Cụ thể, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã ký ban hành các văn bản bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các sở công thương các tỉnh, thành phố; các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, phân phối xăng dầu đối với việc thực hiện quy định về hóa đơn điện tử và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Tại Công văn 1654, Bộ Công Thương đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các sở, ngành tập trung ưu tiên nguồn lực hỗ trợ thương nhân kinh doanh xăng dầu thực hiện quy định về việc lập và phát hành hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho khách hàng theo từng lần bán hàng và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Bộ Công Thương 'hỏa tốc' yêu cầu xử phạt bán xăng dầu không xuất hóa đơn điện tử

Bộ Công Thương ‘hỏa tốc’ yêu cầu xử phạt bán xăng dầu không xuất hóa đơn điện tử

Đồng thời, tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra và quyết liệt thực hiện quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với Bộ Tài Chính, Bộ Công Thương để chỉ đạo lực lượng chức năng xem xét, xử lý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử.

Bộ Công Thương hỏa tốc yêu cầu xử phạt bán xăng dầu không xuất hóa đơn điện tử

Bộ Công Thương hỏa tốc yêu cầu xử phạt bán xăng dầu không xuất hóa đơn điện tử

Tại Công văn số 1655/BCT-TTTN, Bộ Công Thương đề nghị các sở công thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc, giám sát các thương nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu. Lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Bên cạnh đó, theo dõi chặt chẽ cân đối cung – cầu mặt hàng xăng dầu không để xảy ra tình trạng cửa hàng xăng dầu dừng bán gây thiếu hụt nguồn cung cục bộ trên địa bàn.

Bộ Công Thương hỏa tốc yêu cầu xử phạt bán xăng dầu không xuất hóa đơn điện tử

Bộ Công Thương hỏa tốc yêu cầu xử phạt bán xăng dầu không xuất hóa đơn điện tử

Trong khi đó, trong công văn gửi các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, các thương nhân phân phối xăng dầu, Bộ Công Thương đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu nghiêm túc chấp hành đúng quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu.

Lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, đặc biệt là trong việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu cho các khách hàng theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cung cấp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định.

Bộ Công Thương hỏa tốc yêu cầu xử phạt bán xăng dầu không xuất hóa đơn điện tử

Bộ Công Thương hỏa tốc yêu cầu xử phạt bán xăng dầu không xuất hóa đơn điện tử

 


 

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Hoá đơn điện tử dành cho Doanh Nghiệp
https://www.hoadon30s.vn/

Kiến thức về Hoá đơn điện tử: https://kb.pavietnam.vn/category/hoa-don-dien-tu

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

Rate this post