Xuất danh bạ từ phần mềm Outlook thành file CSV

  • Wednesday 15/02/2023

Xuất danh bạ từ phần mềm Outlook thành file CSV

Microsoft Outlook là một phần mềm quản lý thư điện tử và lịch trình, được phát triển bởi Microsoft. Nó cho phép người dùng gửi và nhận thư điện tử, quản lý danh bạ, lịch trình và các tác vụ hàng ngày. Outlook còn cung cấp một số tính năng nâng cao, chẳng hạn như quản lý tệp đính kèm, theo dõi cuộc hẹn và công việc, và tích hợp với các dịch vụ Microsoft khác, như OneDrive và Skype. Nó là một phần của Microsoft Office và cũng có thể được sử dụng như một phần mềm độc lập.

Outlook có thể được cấu hình để sử dụng với các tài khoản email ngoài Microsoft, chẳng hạn như Gmail, Yahoo Mail, hoặc tài khoản email doanh nghiệp của bạn. Bạn cần cung cấp thông tin cấu hình cho tài khoản email của mình, bao gồm địa chỉ email, mật khẩu và các thông tin máy chủ cần thiết, để cấu hình tài khoản email trong Outlook. Sau khi cấu hình xong, bạn có thể sử dụng Outlook để gửi và nhận thư điện tử từ tài khoản email ngoài Microsoft.

Dưới đây là hướng dẫn để các bạn có thể xuất danh bạ (export) ra file .csv từ phần mềm Outlook để import lên các phần mềm hoặc hệ thống email server khác.

 

1. Trong Outlook trên PC, chọn Tệp.Nếu dải ruy-băng không có tùy chọn Tệp ở góc trên bên trái thì bạn đang không sử dụng Outlook trên PC.

Xuất danh bạ từ phần mềm Outlook thành file CSV

Xuất danh bạ từ phần mềm Outlook thành file CSV

 

2. Chọn Mở & Xuất > Nhập/Xuất.

Xuất danh bạ từ phần mềm Outlook thành file CSV

Xuất danh bạ từ phần mềm Outlook thành file CSV

 

3. Chọn Xuất sang tệp.

Xuất danh bạ từ phần mềm Outlook thành file CSV

Xuất danh bạ từ phần mềm Outlook thành file CSV

 

4. Chọn Giá trị Phân tách bằng Dấu phẩy.

 

5. BƯỚC NÀY RẤT QUAN TRỌNG đặc biệt nếu bạn đang mượn máy tính của bạn bè: Trong hộp Chọn thư mục để xuất từ đó, cuộn lên đầu nếu cần và chọn thư mục Danh bạ bên dưới tài khoản của bạn. Chọn Tiếp theo.

Xuất danh bạ từ phần mềm Outlook thành file CSV

Xuất danh bạ từ phần mềm Outlook thành file CSV

 

6. Chọn Duyệt, đặt tên cho tệp của bạn, rồi chọn OK.

Xuất danh bạ từ phần mềm Outlook thành file CSV

Xuất danh bạ từ phần mềm Outlook thành file CSV

 

7. Xác nhận vị trí sẽ lưu tệp danh bạ mới trên máy tính của bạn, rồi chọn Tiếp theo.

 

8. Chọn Hoàn tất để bắt đầu xuất ngay danh bạ của bạn. Outlook không hiển thị bất kỳ thư nào khi quá trình xuất đã hoàn tất nhưng hộp Tiến trình Nhập và Xuất sẽ biến mất.

Xuất danh bạ từ phần mềm Outlook thành file CSV

Xuất danh bạ từ phần mềm Outlook thành file CSV

 

9. Định vị tệp .csv mới trên máy tính của bạn và mở tệp đó bằng Excel để xác minh danh bạ của bạn nằm ở đó. Tệp có thể sẽ có rất nhiều ô trống. Điều này là bình thường.

Xuất danh bạ từ phần mềm Outlook thành file CSV

Xuất danh bạ từ phần mềm Outlook thành file CSV

 

10. Thông thường, chúng tôi đề xuất đóng tệp mà không lưu bất kỳ thay đổi nào; nếu không, tệp có thể bị xáo trộn và bạn sẽ không thể sử dụng tệp để nhập. Nếu điều đó xảy ra, bạn luôn có thể chạy lại tiến trình xuất và tạo một tệp mới.

Bạn có thể sử dụng Excel để cập nhật thông tin trong tệp .csv

 

11. Nếu bạn mượn máy tính đã cài đặt Outlook của bạn bè, bạn có thể loại bỏ tài khoản của mình từ phiên bản Outlook của họ. Cách thực hiện như sau:

    1. Trong Outlook trên máy tính, chọn Tệp > Thiết đặt Tài khoản > Thiết đặt Tài khoản.
    2. Chọn tài khoản bạn muốn xóa, rồi chọn Loại bỏ.
    3. Chọn Đóng.

 

12. Giờ đây, khi danh bạ của bạn được sao chép vào một tệp .csv, bạn có thể nhập chúng vào một máy tính khác bằng Outlook for Windows hoặc nhập chúng vào một dịch vụ email khác.

 

 

P.A Việt Nam cung cấp giải pháp Email Server dành cho Doanh Nghiệp
Email Server Pro
Email Server Riêng

Một số thông tin tham khảo thêm về dịch vụ mailserver: https://kb.pavietnam.vn/category/email-server

Tham khảo các ưu đãi: https://www.pavietnam.vn/vn/tin-khuyen-mai/

5/5 - (1 bình chọn)