Site icon Knowledge Base| Kiến thức Dịch vụ P.A Việt Nam

[Zpanel] Hướng dẫn backup trên Zpanel

 

File backup sẽ được nén ở dạng *.zip bao gồm source code và database.

 

 

 

 

4.7 / 5 ( 11 bình chọn )
Exit mobile version